יש להפעיל אזעקות ולנעול היטב את הבתים. לכל ארוע חריג נא להתקשר למוקד קהילה

כל ההתראות
  • פתח פניה

סיור כפרי משולב

מוקד קהילה מספק רמת שירותים המאפשרים תפקוד חברתי-כלכלי  ללקוחותיו, לתושבי המקום, ולבאים בשעריה. מוקד קהילה עושה זאת ע"י שילוב ותיאום עם מועצות מקומיות ברחבי הארץ על ידי פיקוח עירוני / מועצתי, לשם כך מוקד קהילה ומנהליה בנו קונספט ייעודי וייחודי לעבודה משותפת על ידי הקמת יחידת שיטור משולב ומוקד משותף הפועל לאורך כל שעות היממה.

מטרת המוקד הינה לרכז את כלל אירועי המועצה ובעיות התושבים במקום אחד, מבעיות הקשורות למצבים ביטחוניים ועד לבעיות עירוניות מועצתיות הקשורות לבעיות באיכות הסיבה, אכיפה כללית, מפגעים ותקלות במערכות העירוניות, ותקלות הקשורות לחשמל ומים ברחבי המועצה.

את בעיות אלה בשגרה וחירום מוקד קהילה פותר בקשר ישיר עם תושבי המועצה על ידי התקשרות ישירה למוקד, שימוש באתר האינטרנט, ואפליקציות טלפוניות המגיעות ישירות למסכי המוקד במשך כל שעות היממה, על ידי מצלמות הנמצאות בנקודות בעיתיות ברחבי המועצה, על ידי צוותי

סיור / שיטור משולב הנמצאים ברחבי המועצה וציריה המרכזיים ואיסוף מידע ותצפיות.

אבטחת משקים וחוות חקלאיות כגון: רפת, דיר, בקר ועוד.